Project

 • Project Manager B.Sc. Engineer( Mechanical & Electrical).
 • Manager, B.Sc. & Diploma Engineer ( Electrical & Mechanical).
 • Sr. Executive, B.Sc. & Diploma Engineer ( Electrical & Mechanical).
 • Supervisor.
 • Foreman
 • Head Fitter.
 • Welder.
 • Asst. Fitter.
 • Painter.
 • Helper.
 • Staff.